Източник: edna

Обобщаването е един от най-вредните матрични модели, смята Алексей Бъчев